Támogassa intézményünket!

Színjáték

 Az alapfokú mũvészetoktatás keretében folyó színmũvészeti nevelés célja, hogy lehetőséget biztosítson a színmũvészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, mũvészeti kifejező készségeik kialakítására, a mũvészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.